Release date:
The powerful voices of The African Methodist Choir featuring internationally renowned South African celebrity singer Mara Louw. An exuberantly colourful presentation of the Hymns of Southern Africa, including 'Nkosi Sikelel 'i Afrika', one of the most famous freedom songs and hymns of all time and now part the National Anthem of the Republic of South Africa.Extensive info in four languages.
Select
Price
African Hymns (CD)
$ 13.95
Hee! Ba Nyoriloeng
Siya Kudumisa Thixo
Ha Keletshe - Kele Mobe
Kenang Bohle
Kese Ke Utloile
Imfazwe Imfazwe
Amahlathi Aphelile
Mphe Maleme Ase Kete / Vuthelani Ixilongo
Jerusalem Ikhaya Lam
Masibulele Ku Jesu
Bawo Ndingu Mntwana Wakho
Seteng Sediba Samadi
Rea Oboka Morena
Wakrazulwa Ngenxa Yami
Noyana
Ingoma Ka Ntsikana
Nkosi Sikelel'i Afrika