Kurbits
Folk Music from Sweden
Release date:
Kurbits is a group of seven highly regarded Swedish folk musicians. Here they present an album of traditional music from the Dalarna region in Sweden which has always been renowned for its wealth of musicians, tunes and songs. The pieces are partly instrumental (fiddle), partly a cappella singing. The CD booklet contains lyrics in Swedish, English and German and information to each piece.
Select
Price
Folk Music from Sweden (CD)
$ 13.95
Karl-Johanmarschen
Ack Skönaste Morgon
Springlek Efter Omas Per
Maklins Brudmarsch
Torsmopolskan
Sorgens Makt
Djävulspolskan
Polska I Tre Repriser
Tokpolskan
Polska Efter Pekkos Per
Polska Efter Ritekt Jerk (1)
Polska Efter Ritekt Jerk (2)
Polska Efter Petters Erik
Polska Efter Karls Anders
Av Hjärtat Jag Dig Älskar
Sjungarspringlek
Lima Brudmarsch
Första Halvan""
Andra Halvan""
Blind-Mattisleken, Limavarianten
Polska Efter Fjös Erk
Springlek Efter Omas Ludvig
Marsch Fran Nas Finmark
Katlaten
Schottis Fran Transtrand
Springlek Efter Lissmyr Erik
Vals Efter Lejsme Per
Schottis Fran Idre
Polska Efter Troskari Erik
Drevsjövalsen
Tussa Lulla